سایت
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
 • دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان

  دانشگاه پیام نور ساوه - برنامه امتحانات ترم تابستان - ... تمامی برنامههای امتحانی ترم تابستانی را اینجاببینید. روش دانلود کردن این فایلها کلیک راست کرده ...
  pnusaveh.blogfa.com/post-105.aspx - ذخیره شده
 • اخبار پیام نور - برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 دانشگاه پیام نور کلیک کنید. نکته قابل توجه : نسبت به تستی یا تشریحی بودن امتحانات به نظر می رسد اشتباه صورت گرفته است ! ...
  www.pnunews.com/post-381.aspx - ذخیره شده
 • برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور - باشگاه دانشجویان پیام نور

 • پیرانه پند (آموزش ،سوال ،آزمون ،سی دی): برنامه امتحانات ترم ...

  برنامه امتحانات ترم تابستان 88 پیام نور. ارسال شده توسط piranepand در پیام نور. برنامه امتحانی ترم تابستان 88 پیام نور را از اینجا میتوانید دانلود کنید: ...
  www.piranepand.com/news.php?item.30.3 - ذخیره شده
 • qpnu.ac.ir ::|| Payam-e Nour University Of Qazvin Province ...

  برنامه امتحانی ترم تابستان ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور. جهت اطلاع از تاریخ امتحانات ترم تابستانی در اینجا کلیلک کنید . پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۸۷ ۰۷:۲۵:۴۹ ...
  www.qpnu.ac.ir/?type=dynamic&lang=1&id=56 - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
  www.oxinads.com/.../article.php?...برنامه+امتحانات+ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
 • تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

  تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
  itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
 • دانشگاه پیام نور مرکز یزد: صفحه اصلی

  برنامه امتحانات ترم تابستان بر روی سایت قرار گرفت جهت دریافت این برنامه در منوی سمت ... جهت ورود به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی ...
  www.pnuyazd.ac.ir/ - ذخیره شده - مشابه
 • اخبار پیام نور

  پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ پیام نور از روز ۲۶ تیرماه آغاز شود . دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه ...
  pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
 • [PDF]

  www.PnuNews.com

  ساختار فایل: PDF/Adobe Acrobat
  داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور. ﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺷﮕﺎھﻲ ﮔﻟﺳﺗﺎن. دروس آﺧرﯾن ﺳرﻓﺻل ﺑﮭﻣراه ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ... ﺗرم اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون. : ٣٨۶١. ردﯾف. ﺷﻣﺎره درس. ﻧﺎم درس. ﺗرم اﺧذ. ﻧوع اﻣﺗﺣﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ...
 • نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389
  1. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور در ... دانلود برنامه امتحانات ترم تابستان ۸۹-۸۸ کلیه رشته های دانشگاه پیام نور ...
   pnunews.com/ - ذخیره شده
  2. اخبار پیام نور - انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور

   زمان انتخاب واحد و تعداد واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام شد.انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور از 27 ...
   www.pnunews.com/post-380.aspx - ذخیره شده
  3. اخبار پیام نور

   رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور از آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور ... پیش از این طبق اعلام دانشگاه پیام نور قرار بود انتخاب واحد ترم تابستان ۸۹ ...
   pnunews.blogfa.com/ - ذخیره شده - مشابه
  4. ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ - باشگاه دانشجویان پیام نور

   1 پست - 1 نویسنده - آخرین پست: 9 جولای 2009
   ترم تابستان پیام نور چند واحد است؟ به گزارش خبرگزاری [فقط کاربران سایت توانایی دیدن.
   pnu-club.com › ... › اخبار پیام نور - ذخیره شده - مشابه
  5. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-به گزارش اخبار پیام نور ، دانشگاه پیام نور در پی سریال تغییر در زمان برگزاری امتحانات برای چندمین بار در ...
   itcom.pnuab.ac.ir/news-169-3-تغییر-در-برنامه-امتحانات-ترم-تابستان-پیام-نور.aspx - ذخیره شده
  6. ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز می شود

   22 ژوئن 2008 ... محمد حسینی با بیان این كه ثبت نام ترم تابستانی دانشجویان دانشگاه پیام نور از ۹ تیر آغاز و تا ۱۳ تیر ادامه دارد، افزود: امتحانات ترم تابستانی ...
   www.aftab.ir/.../c3c1214116259_science_education_education_university_payam_noor.php - ذخیره شده
  7. PersianV.com ::: زمان انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه ...

   خبرگزاری فارس: معاون دانشگاه پیام نور استان تهران زمان انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی جاری دانشجویان دانشگاه پیام نور را اعلام كرد. ...
   www.persianv.com/preview/065459.php - ذخیره شده
  8. تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور-تغییر در برنامه ...

   تغییر در برنامه امتحانات ترم تابستان پیام نور احادیثی از امام صادق در مورد محبت در اصول كافی.
   www.oxinads.com/.../article.php?...ترم+تابستان+پیام+نور - ذخیره شده
  9. دانشگاه پیام نور شاهین شهر

   سایت دانشگاه پیام نور شاهین شهر. ... زمان ثبت نام ترم تابستان(كلیك كنید) ... دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر از اساتید محترم دانشگاه دارای مدرک کارشناسی ...
   www.shahinshahrpnu.ir/ - ذخیره شده - مشابه
  10. سایت خبری دفتر امور فرهنگی - آغاز ثبت نام ترم تابستان پیام نور قم ...

   وی در خصوص آغاز ثبت نام ترم تابستانی گفت: شروع ثبتنام ترم تابستان دانشگاه پیام نور قم از تاریخ 25 تیر ماه آغاز خواهد شد و دانشجویان تا 25 مرداد ماه میتوانند ...
   www.dof.ir/Nsite/FullStory/?Id=7461 - ذخیره شده
  جستجوهای مربوط به ترم تابستان پیام نور
  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :
            
  دوشنبه 28 تیر 1389


  ( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


  آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  امکانات جانبی
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات